De adviezen uit een financieel plan blijven dynamisch omdat de uitgangspunten onderhevig zijn aan veranderingen. Met Vermogensbegeleiding ervaart u het gemak en de rust bij de uitvoering en de bewaking ervan. De aandachtsgebieden waarin we u adviseren en begeleiden zijn onder meer:

 

MONITORING DOELREALISATIE
We volgen gestructureerd en gedisciplineerd uw vermogensplan om uw doelstellingen voor de lange termijn te behalen. Daarom blijven we voortdurend in gesprek met elkaar en evalueren we de voortgang om uw plan op koers te houden.


VERMOGENSSTRUCTURERING
Wij begeleiden u met het veiligstellen van vermogen in uw onderneming zonder dat dit de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengt. Wij adviseren u over een optimale afstemming tussen privé en ondernemingsvermogen. U kunt hierbij denken aan de keuze tussen beleggingen in privé of in de onderneming, hypotheek bij een bank of bij uw eigen BV.


PENSIOENOPBOUW (IN EIGEN BEHEER) 
Hierbij bespreken we uw toekomstplannen, verkoop van uw onderneming en/of de wens om te stoppen met werken. We kijken welke pensioenopbouw al gerealiseerd is, hoe uw vermogen is opgebouwd, welke investeringen er wellicht nog nodig zijn en welk vermogen u hiervoor wilt gebruiken. Uiteraard wordt daarbij zorgvuldig gekeken naar uw totale vermogenspositie. 


FISCALE BEGELEIDING
Benut u alle fiscale mogelijkheden? Wat kunt u doen om te voorkomen dat u meer afdraagt dan nodig is? Welke gevolgen hebben wijzigingen in fiscale en sociale wetgeving voor u? Hoe kunt u daar het beste op anticiperen? 


VERMOGENSOVERDRACHT
Vroeg of laat gaat u nadenken over de overdracht van uw vermogen of uw onderneming aan een volgende generatie. Vermogensplanning is het tijdig en gestructureerd regelen van de overgang van uw vermogen naar de volgende generatie(s) of andere begunstigde(n).