Om één van bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden is het belangrijk te weten wat u nastreeft in het leven, ten aanzien van u zelf, uw kinderen, de onderneming maar ook na een onverhoopt overlijden? Hoe kan uw vermogen u hierbij helpen?

Onze ervaring is dat er vaak onvoldoende inzicht bestaat in de (toekomstige) inkomsten en uitgaven en de relatie daartussen, vermogensopbouw zoals de eigen woning of uw onderneming, uw pensioenaanspraken, levensverzekeringspolissen en uw spaar- of beleggingsbestanddelen. 

 

Financiële planning maakt het geheel inzichtelijk, legt de sterke en zwakke plekken bloot, laat zien of uw wensen reëel zijn en geeft oplossingen en ondersteuning om uw financiële situatie in balans te brengen met uw wensen. Een financieel plan geeft duidelijkheid en rust.

Daarnaast dient het financiële plan als fundament voor iedere keuze daarna en de gevolgen hiervan. Een financieel plan is een dynamisch proces en is nooit af. Evolf ondersteunt en adviseert u op uw pad naar het door u gewenste leven.