Indicatie kosten dienstverlening


Indien u gaat beleggen onder begeleiding van Evolf Vermogensadvies zijn daar kosten aan verbonden. Onderstaand treft u een inschatting aan van de jaarlijkse kosten van een beleggingsportefeuille. De verschillende kosten die worden onderscheiden zijn de kosten (inclusief BTW) van het advies, de kosten van het aanhouden van uw beleggingsrekening (service fee) bij de depotbank, een inschatting van de transactiekosten die de depotbank in rekening brengt, en de lopende kosten van de beleggingsfondsen in uw portefeuille (die door de fondsaanbieder worden verrekend in de koers van het fonds).

De onderstaande berekening is gemaakt voor een portefeuille van € 500.000 op basis van een neutrale beleggingsportefeuille, gelijkelijk verdeeld over zakelijke en vastrentende waarden exclusief liquiditeiten.


Verwachte kosten per jaar

Direct: Kosten van onze dienstverlening    

Adviesvergoeding Evolf (bij volledig belegd vermogen) 

BTW over adviesvergoeding

Transactiekosten depotbank (met omloopsnelheid van 20%)

Service fee depotbank   

 

Indirect: Kosten van financiële producten in portefeuille                                       

            Doorlopend (op basis van lopende kosten factor  

            Transactiekosten binnen financiële producten

            Incidentele kosten (bijvoorbeeld performance fees) 

Percentage

 

0,80% 

0,17%

0,05%

0,04% 

 

 

0,50%  

0,05%

0,00%  

Bedrag

 

€ 4.000,00

€    840,00

€    250,00

€    200,00

 

 

€ 2.500,00

€    250,00