EVOLF_NWSBRF_PRINSJESDAG.jpg

Evolf rekent met u mee

Hoewel de Eerste en Tweede Kamer nog moeten stemmen over de wetsvoorstellen waar u waarschijnlijk al veel over heeft kunnen lezen, brengen wij u graag op de hoogte van een aantal belangrijke veranderingen zodat u hier dit jaar nog adequaat op kunt inspelen. 

Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen en de gevolgen in de praktijk.

1. Vermogensrendementsheffing 2017
Op zoek naar lagere belastingdruk

Sinds de invoering van het boxenstelsel in 2001 gold een vast forfaitair rendement van 4% over het vermogen in box 3. Vanaf volgend jaar gaat dat veranderen. Het forfaitaire rendement wordt voortaan afhankelijk van de omvang van het vermogen.

Lees meer

2. Beleggingsondernemingen toegelaten als lijfrente-uitvoerder

Op dit moment zijn verzekeraars, banken en beheerders van beleggingsinstellingen toegelaten aanbieders voor (netto)lijfrenten waarvoor een fiscale faciliteit geldt. Met ingang van 2017 zijn ook beleggingsondernemingen in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) aan te merken als toegestane aanbieders van fiscaal gefaciliteerde lijfrenteproducten. 

Lees meer

 

3. Afschaffen van pensioen in eigen beheer; doorgaan, omzetten of afkopen?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag pensioen opbouwen in zijn eigen BV (‘eigen beheer’). Het kabinet wil de verdere opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer vanaf 2017 niet langer toestaan. De reeds opgebouwde pensioenaanspraken blijven in stand maar er kan gekozen worden voor afstempeling, voortzetten bij een verzekeraar, afkoop of voor omvorming naar een spaarvoorziening in de eigen BV.

Lees meer