Op dit moment zijn verzekeraars, banken en beheerders van beleggingsinstellingen toegelaten aanbieders voor (netto)lijfrenten waarvoor een fiscale faciliteit geldt. Met ingang van 2017 zijn ook beleggingsondernemingen in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) aan te merken als toegestane aanbieders van fiscaal gefaciliteerde lijfrenteproducten.

Bij beleggingsondernemingen moet dan sprake zijn van een geblokkeerde beleggingsrekening, die wordt aangehouden om met de daarop aanwezige gelden transacties uit te voeren met betrekking tot aandelen, obligaties en dergelijke. Net als bij een door een bank aangeboden lijfrentespaarrekening moet de rekening uiteraard geïndividualiseerd zijn en moeten de rendementen op de rekening worden bijgeschreven.

Evolf is een beleggingsonderneming die op grond van dit wetsvoorstel worden aangemerkt als toegelaten aanbieder en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Evolf dient zich te houden aan regels ter bescherming van de consument zoals opgenomen in de Wft.


Neem contact met mij op, ik kijk graag met u naar de mogelijkheden.

Ramon Kuipers
+31 (0)6 55 214 238


Disclaimer:
De inhoud van deze nieuwsbrief is met nodige zorgvuldigheid opgesteld maar onjuistheden en onvolledigheden kunnen niet worden uitgesloten. Evolf kan hier op generlei wijze verantwoordelijk voor worden gehouden en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid, indien beslissingen door derden (mede) op basis van de inhoud van deze nieuwsbrief zijn genomen.