De basis van een financieel plan is een inventarisatie en analyse van uw huidige inkomens- en vermogenspositie. Aan de hand van deze analyse onderzoeken we hoe we uw financiële doelen kunnen bereiken binnen de randvoorwaarden die u heeft aangegeven en geven we u aandachtspunten en handvatten om uw financiële positie te optimaliseren. Uiteraard gaan we veel verder dan het beoordelen van de samenstelling van uw vermogen en uw effectenportefeuille.

In vervolg op deze financiële analyse kunnen we met u, rekening houdend met uw persoonlijke wensen en doelstellingen, een strategisch plan maken waarbij we u begeleiden om deze doelstellingen te realiseren. In dit strategisch plan beperken we uw financiële risico’s en verbeteren we uw vermogenspositie door uw bezittingen en verplichtingen op elkaar af te stemmen.

Een optimaal financieel plan is actueel en moet daarom periodiek worden bijgesteld. Zo letten we goed op ontwikkelingen die relevant zijn voor uw situatie. Denk hierbij aan veranderingen in gezin, werk en woning, maar ook externe factoren zoals wijzigingen in wet- en regelgeving.

Evolf heeft zich gespecialiseerd in de financiële advisering van ondernemers en vermogende particulieren. Naast het opstellen van een financieel plan heeft u ook de keuze voor ‘vermogensbegeleiding'.

evolf_BASE_Analyse.jpg